Om


ZOEN är ett litet landskapsarkitektkontor med lång och gedigen erfarenhet med ett stort nätverk. Vi arbetar med gestaltning, projektering, planering och projekt- och projekteringsledning.

ZOEN arbetar med mjuk, medmänsklig arkitektur och arkitektur som växer.

Våra kunder utgörs av såväl offentliga beställare som privata företag.

ZOENs resa började 2011 då landskapsarkitekt Staffan Tapper grundade kontoret. Staffan hade då drygt 10 års erfarenhet som konsult på Tengbom och Landskapslaget. Under de följande två åren bedrevs verksamheten i ZOEN som bisyssla medan Staffan arbetade som landskapsarkitekt och projektledare på Täby kommun.

Efter två år på Täby kommun började Staffan arbeta heltid med ZOEN.