Om


ZOEN är ett litet landskapsarkitektkontor med gedigen erfarenhet av landskapsarkitektur och projektledning. Vi har ett stort nätverk som vi samarbetar med. Vi arbetar främst med gestaltning, projektering, planering och projekt- och projekteringsledning.

ZOEN arbetar med mjuk, medmänsklig arkitektur och arkitektur som växer.

Våra kunder utgörs av såväl offentliga beställare som privata företag.

ZOENs resa började 2011 då landskapsarkitekt Staffan Tapper grundade kontoret. Dessförinnan hade Staffan samlat ihop drygt 10 års erfarenhet som konsult på Tengbom, Naturvårdsbyrån och Landskapslaget. Mellan 2011 och 2013 bedrevs verksamheten i ZOEN som en bisyssla medan Staffan arbetade som landskapsarkitekt och projektledare på Täby kommun.

Från 2013 har ZOEN varit den huvudsakliga sysselsättningen för Staffan.